ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  6,085
  959

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  หนังสือชุดสร้างเสริมทักษะชีวิตและทักษะทางสังคม (Social Story) เพื่อเด็กออทิสติก เรื่อง ผมแปรงฟันทุกวันเด็กผู้ชาย
คำอธิบาย :  หนังสือชุดสร้างเสริมทักษะชีวิตและทักษะทางสังคม (Social Story) เพื่อเด็กออทิสติกเรื่อง ผมแปรงฟันทุกวันเด็กผู้ชาย
คำสำคัญ :   หนังสือชุดสร้างเสริมทักษะชีวิตและทักษะทางสังคม, ผมแปรงฟันทุกวันเด็กผู้ชาย, Social Story, เด็กออทิสติก
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   สถาบันราชานุกูล
เจ้าของผลงานร่วม :   ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค), สถาบันการ์ตูนไทย มูลนิธิเด็ก, แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6
สาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ผลงานทั้งหมด
48
ผู้เข้าชม
21,490
ดาวน์โหลด
10,925
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
หนังสือชุดสร้างเสริมทักษะชีวิตและทักษะทางสังคม (Social Story) เพื่อเด็กออทิสติก เรื่อง ผมแปรงฟันทุกวันเด็กผู้ชาย 6,085
หนังสือชุดสร้างเสริมทักษะชีวิตและทักษะทางสังคม (Social Story) เพื่อเด็กออทิสติก เรื่อง หนูแปรงฟันทุกวันเด็กผู้หญิง 1,924
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบพร่องทางการได้ยิน 1,626
หนังสือชุดสร้างเสริมทักษะชีวิตและทักษะทางสังคม (Social Story) เพื่อเด็กออทิสติก เรื่อง มาล้างมือกันเถอะเด็กผู้ชาย 1,543
หนังสือชุดสร้างเสริมทักษะชีวิตและทักษะทางสังคม (Social Story) เพื่อเด็กออทิสติก เรื่อง สวัสดีเด็กผู้ชาย 1,450

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
ภาษากะเหรี่ยงเพื่อการสื่อสาร ตัวเลขจำนวน 2 กุมภาพันธ์ 2565
ภาษากะเหรี่ยงเพื่อการสื่อสาร ตัวเลขจำนวน 2 กุมภาพันธ์ 2565
ภาษากะเหรี่ยงเพื่อการสื่อสาร สี 2 กุมภาพันธ์ 2565
ภาษากะเหรี่ยงเพื่อการสื่อสาร ของใช้ในบ้าน 2 กุมภาพันธ์ 2565
ภาษากะเหรี่ยงเพื่อการสื่อสาร ของใช้ส่วนตัว 2 กุมภาพันธ์ 2565
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 หนังสือชุดสร้างเสริมทักษะชีวิตและทักษะทางสังคม (Social Story) เพื่อเด็กออทิสติก เรื่อง ผมแปรงฟันทุกวันเด็กผู้ชาย 6,085 959
2 หนังสือชุดสร้างเสริมทักษะชีวิตและทักษะทางสังคม (Social Story) เพื่อเด็กออทิสติก เรื่อง หนูแปรงฟันทุกวันเด็กผู้หญิง 1,924 711
3 ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบพร่องทางการได้ยิน 1,626 727
4 หนังสือชุดสร้างเสริมทักษะชีวิตและทักษะทางสังคม (Social Story) เพื่อเด็กออทิสติก เรื่อง มาล้างมือกันเถอะเด็กผู้ชาย 1,543 919
5 หนังสือชุดสร้างเสริมทักษะชีวิตและทักษะทางสังคม (Social Story) เพื่อเด็กออทิสติก เรื่อง สวัสดีเด็กผู้ชาย 1,450 1,263
6 หนังสือชุดสร้างเสริมทักษะชีวิตและทักษะทางสังคม (Social Story) เพื่อเด็กออทิสติก เรื่อง เก็บรองเท้าที่ไหนเด็กผู้ชาย 1,086 755
7 หนังสือชุดสร้างเสริมทักษะชีวิตและทักษะทางสังคม (Social Story) เพื่อเด็กออทิสติก เรื่อง ผมนั่งรอได้ 864 538
8 หนังสือชุดสร้างเสริมทักษะชีวิตและทักษะทางสังคม (Social Story) เพื่อเด็กออทิสติก เรื่อง ผมไปตัดผมเด็กผู้ชาย 825 513
9 ภาษากะเหรี่ยงเพื่อการสื่อสาร การแนะนำบุคคล 699 40
10 หนังสือชุดสร้างเสริมทักษะชีวิตและทักษะทางสังคม (Social Story) เพื่อเด็กออทิสติก เรื่อง สวัสดีเด็กผู้หญิง 670 513