ฟ้ารุ่ง แกะนำพาสุข

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  389     48

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  เสียงก็อกล้างมือ
คำอธิบาย :  

64080500460

คำสำคัญ :   เสียงก็อกล้างมือ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ.
เจ้าของผลงานร่วม :   ฟ้ารุ่ง แกะนำพาสุข
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก
สาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา
ลักษณะของสื่อ :   คลิปเสียง, คลิปการเรียนรู้, อื่นๆ
ผลงานทั้งหมด
1
ผู้เข้าชม
227
ดาวน์โหลด
28
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
เสียงก็อกล้างมือ 389

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
เสียงก็อกล้างมือ 20 ธันวาคม 2564
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 เสียงก็อกล้างมือ 389 48