กฤษณา เสตพงศ์

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  400     44

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  แกงส้มมังคุดคัด
คำอธิบาย :  

แกงส้มมังคุดคัด กุ้งหางแดง สะตอ เอกลักษณ์พื้นถิ่นฉบับคนนครศรีธรรมราช

ถึงฤดูกาลของราชินีผลไม้ อย่างมังคุด มังคุดที่นำมาแกงส้มวันนี้เป็นมังคุดแก่ เอาเปลือกออก ล้างยางสีเหลืองของมังคุดออกให้หมด

แช่น้ำเกลือไว้ สักครู่ ก่อนจะนำมาหั่นเป็นแว่น ๆ ไว้ใส่แกงส้ม

มีความพิเศษตรงใส่สะตอลงในน้ำแกงด้วยเอกลักษณ์ของกลิ่นสะตอจะผสมผสานทำให้น้ำแกงมีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ของสะตอ

ตัดกับความหวานของมังคุด ความสดของกุ้ง

ความเปรี้ยวของมะนาว

ความเค็มนิด ๆ ของกะปิ และความเผ็ดของพริกแกง

คือความลงตัว ของแกงส้มมังคุดคัด กุ้งหางแดง สะตอ

คำสำคัญ :   แกงส้มมังคุดคัด, อาหารภาคใต้, แกงเหลือง, มังคุดคัด, นครศรีธรรมราช, อารหารพื้นบ้าน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   กฤษณา เสตพงศ์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส.
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
62
ผู้เข้าชม
3,105
ดาวน์โหลด
1,181
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
แกงส้มมังคุดคัด 400
มังคุดคัด 242
เหนียวสองดัง 166
ดำเหมือนกล้วยหมกลืม 125
Bota Cactus Dome : WBP Walailak Botanic Park 114

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
วัดโสภณตีธาราม (วัดเราะ) 24 มกราคม 2565
วัดทางขึ้น นครศรีธรรมราช 24 มกราคม 2565
วัดเทวดาราม นครศรีธรรมราช 24 มกราคม 2565
วันจ่าย วันไหว้ วันเที่ยว ตรุษจีน ปี 2565 24 มกราคม 2565
ประเพณีการให้ทานไฟ 23 มกราคม 2565
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล