กฤษณา เสตพงศ์

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  3,085
  148

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  แกงส้มมังคุดคัด
คำอธิบาย :  

แกงส้มมังคุดคัด กุ้งหางแดง สะตอ เอกลักษณ์พื้นถิ่นฉบับคนนครศรีธรรมราช

ถึงฤดูกาลของราชินีผลไม้ อย่างมังคุด มังคุดที่นำมาแกงส้มวันนี้เป็นมังคุดแก่ เอาเปลือกออก ล้างยางสีเหลืองของมังคุดออกให้หมด แช่น้ำเกลือไว้ สักครู่ ก่อนจะนำมาหั่นเป็นแว่น ๆ ไว้ใส่แกงส้ม  มีความพิเศษตรงใส่สะตอลงในน้ำแกงด้วยเอกลักษณ์ของกลิ่นสะตอจะผสมผสานทำให้น้ำแกงมีกลิ่นหอมอ่อน ๆ ของสะตอ ตัดกับความหวานของมังคุด ความสดของกุ้ง

ความเปรี้ยวของมะนาว

ความเค็มนิด ๆ ของกะปิ และความเผ็ดของพริกแกง

คือความลงตัว ของแกงส้มมังคุดคัด กุ้งหางแดง สะตอ

คำสำคัญ :   แกงส้มมังคุดคัด, อาหารภาคใต้, แกงเหลือง, มังคุดคัด, นครศรีธรรมราช, อารหารพื้นบ้าน, อาหารและขนม, แกงเหลือ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เจ้าของผลงานร่วม :   กฤษณา เสตพงศ์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส.
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล