รจนา หมาดหล้า

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  2,174
  348

-  File 1
-  File 2
-  File 3
-  File 4
-  File 5
-  File 6
ชื่อเรื่อง :  โคระ
คำอธิบาย :  

โคระ

นิยมสานจากทางมะพร้าว เพราะหาง่าย สะดวก เหนียว หยืดหยุ่น ตามขนาดผลไม้ได้

สรรพคุณ

ห่อผลไม้ ขนุน จำปาดะ หรือไม้ผลอื่น ๆ ป้องผลไม้จากกันแมลง เมื่อผลขนุน/จำปาดะ โคระจะขยายตามขนาดของผลจนสุก ก็จะแห้งและเปื่อย แกะแล้วทิ้งไว้ใต้โคนเป็นปุ๋ยธรรมชาติได้ต่อไป

 

คำสำคัญ :   โคระ, ห่อผลไม้, สานทางมะพร้าว, วิถีชีวิตและภูมิปัญญา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เจ้าของผลงานร่วม :   รจนา หมาดหล้า
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   อื่นๆ, รูปภาพ, VDO Clip, 3D Object
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล