อนงค์พร มูสิกัณฑ์

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  788     330

-  File 1
-  File 2
-  File 3
-  File 4
-  File 5
-  File 6
-  File 7
-  File 8
-  File 9
-  File 10
ชื่อเรื่อง :  ผักไฮโดรโปนิกส์
คำอธิบาย :  

ไฮโดรโปนิกส์ (Hydropoic) คือการปลูกพืชในน้ำที่ผสมสารละลายอาหารในการปลูกเลี้ยง

 

คำสำคัญ :   ผัก, ผักไฮโดรโปนิกส์, ผักสลัด, การปลูกผัก, อาชีพ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เจ้าของผลงานร่วม :   อนงค์พร มูสิกัณฑ์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
12
ผู้เข้าชม
2,280
ดาวน์โหลด
1,465
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ผักไฮโดรโปนิกส์ 788
ถั่วงอกคอนโด 251
ซากเจดีย์ วัดขุนโขลง 197
พริกไทย (Pepper) 185
เจดีย์พ่อท่านทิศ 184

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
อุโบสถวัดโทธรรมวนาราม 13 มิถุนายน 2565
อุโบสถวัดคลองดิน 13 มิถุนายน 2565
กะโหลกวาฬ วัดโทธรรมวนาราม 13 มิถุนายน 2565
เสมาหินทรายแดงวัดโทธรรมวนาราม 13 มิถุนายน 2565
ถั่วงอกคอนโด 11 มีนาคม 2565
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล