เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  345     30

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  อาคารสำนักงานใหญ่ EECi
คำอธิบาย :  

ภาพระหว่างดำเนินการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่อาคารสำนักงานใหญ่ (Headquarters) เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Easter Ecoomic Corridor of Iovatio : EECi) พื้นที่นวัตกรรมใหม่ในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

URL: https://www.eeci.or.th/

คำสำคัญ :   EECi, Eastern Economic Corridor of Innovation, เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก, พื้นที่นวัตกรรมใหม่, อาคารสำนักงานใหญ่ EECi, EECi Headquarters
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เจ้าของผลงานร่วม :   เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, เอกสารจดหมายเหตุ
ผลงานทั้งหมด
7
ผู้เข้าชม
559
ดาวน์โหลด
84
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
อาคารสำนักงานใหญ่ EECi 345
อาคารสำนักงานใหญ่ EECi 129
อาคารสำนักงานใหญ่ EECi 110
อาคารสำนักงานใหญ่ EECi 90
อาคารสำนักงานใหญ่ EECi 86

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
อาคารสำนักงานใหญ่ EECi 7 มกราคม 2565
อาคารสำนักงานใหญ่ EECi 7 มกราคม 2565
อาคารสำนักงานใหญ่ EECi 7 มกราคม 2565
อาคารสำนักงานใหญ่ EECi 7 มกราคม 2565
อาคารสำนักงานใหญ่ EECi 7 มกราคม 2565
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล