บุษกร ผึ้งภักดี

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  43     0

-  File 1
-  File 2
-  File 3
-  File 4
-  File 5
-  File 6
-  File 7
ชื่อเรื่อง :  วัดเทวดาราม
คำอธิบาย :  

วัดเทวดาราม (Wat Tewadaram) หมู่ที่ 5 ถนนนครศรี-สุราษฎร์ธานี บ้านวัดเทวดาราม ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

คำสำคัญ :   วัดเทวดาราม, อำเภอท่าศาลา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เจ้าของผลงานร่วม :   จริยา รัตนพันธุ์, บุษกร ผึ้งภักดี
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
9
ผู้เข้าชม
194
ดาวน์โหลด
99
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
วัดเทวดาราม 43
วัดโมคลาน 28
วัดสระประดิษฐ์ 28
วัดยางใหญ่_(ตาพรานบุญ) 27
วัดเสนาราม ท่าศาลา 24

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
วัดเสนาราม ท่าศาลา 13 มกราคม 2565
วัดสระประดิษฐ์ 13 มกราคม 2565
วัดยางใหญ่_(ตาพรานบุญ) 13 มกราคม 2565
วัดโมคลาน 13 มกราคม 2565
วัดป่าวดี 13 มกราคม 2565
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล