กนกวัลย์ ไกรนุกูล

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  1,228
  72

-  File 1
-  File 2
ชื่อเรื่อง :  ตะปู
คำอธิบาย :  

ตะปู ภาษาไทยถิ่นใต้เรียกว่า เหล็กโคน

คำสำคัญ :   ตะปู, เหล็กโคน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เจ้าของผลงานร่วม :   กนกวัลย์ ไกรนุกูล
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   ภาษาไทย
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานทั้งหมด
71
ผู้เข้าชม
7,516
ดาวน์โหลด
3,062
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
ตะปู 1,228
พริกไทย 359
กล้วยเล็บมือนาง 205
กระต่ายขูดมะพร้าว 198
ต้นตาล 184

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
หญ้าขี้เตรย หรือ หญ้าเจ้าชู้ 28 มิถุนายน 2565
หัวนา หรือ คันนา 28 มิถุนายน 2565
หวัน หรือ ดวงอาทิตย์ 28 มิถุนายน 2565
ผักจุ้ม หรือ ผักสด 28 มิถุนายน 2565
อั้งเล่า หรือ อั้งโล่ 28 มิถุนายน 2565
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล