สมภพ เอียดสี

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  833     451

-  File 1
-  File 2
-  File 3
-  File 4
-  File 5
-  File 6
-  File 7
-  File 8
-  File 9
-  File 10
-  File 11
-  File 12
-  File 13
ชื่อเรื่อง :  เขาช้างสี จุดเช็คอินแห่งใหม่ของ อำเภอลานสกา
คำอธิบาย :  

จุดเช็คอินเขาช้างสี  อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้อนุมัติงบพัฒนาจังหวัด และมอบให้ แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 ดำเนินการออกแบบและก่อสร้าง 

        เขาช้างสี อยู่รอยต่อระหว่างอำเภอลานสกา กับอำเภอร่อนพิบูลย์ สถานที่ตกแต่งด้วยรูปปูนปั้นผลไม้ขึ้นชื่อของอำเภอลานสกา เช่น ทุเรียนหมอนทอง มังคุด ลองกอง จำปาดะ กล้วยหอม ขนมบุญสาทรเดือนสิบ รถแฮนดูโร่พาหนะคู่ใจชาวสวนบ้านคีรีวง หอคอยและสะพานชมวิว   เขาช้างสี แบบ 380 องศา  มองเห้น วิว ทิวทัศน์ สวยงามของอำเภอลานสกา ซึ่งเต็มไปด้วยต้นไม้ที่เขียวชอุ่ม

 

แหล่งข้อมูลจาก https://www.mots.go.th/News-view.php?id=13740

คำสำคัญ :   เขาช้างสี, จุดเช็คอิน, ลานสกา, แหล่งท่องเที่ยว, การท่องเที่ยว, นครศรีธรรมราช
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เจ้าของผลงานร่วม :   สมภพ เอียดสี, กฤษณา เสตพงศ์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล