กองบรรณาธิการนิตยสารสาระวิทย์

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  1,206
  621

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  นิตยสารสาระวิทย์ ฉบับที่ 109 เดือนเมษายน 2565
คำอธิบาย :  

พบกับ นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. "ย่อยโลกข้อมูลข่าวสารวิทยาศาสตร์เพื่อคุณ" ฉบับที่ 109 เดือนเมษายน 2565

เรื่องจากปก

นวัตกรรมรับผู้สูงอายุ อยู่อย่างไรให้สุขใจไปด้วยกัน

 

คำสำคัญ :   วิทยาศาสตร์, สวทช, เทคโนโลยี
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   กองบรรณาธิการนิตยสารสาระวิทย์
เจ้าของผลงานร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส.
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, คณิตศาสตร์
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพและการออกแบบ, หนังสือ, รูปภาพ, บทความ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล