ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (NBT)

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  474     38

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  ความหลายหลายทางชีวภาพ อนุกรมวิธานและการใช้ประโยชน์เห็ดราขนาดใหญ่ กรณีศึกษาพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล จังหวัดสตูล
คำอธิบาย :  

ความหลายหลายทางชีวภาพ อนุกรมวิธานและการใช้ประโยชน์เห็ดราขนาดใหญ่ กรณีศึกษาพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล จังหวัดสตูล

เปิดอ่าน e-book (flip) https://waa.iter.stda.or.th/stks/pub/ebook/bt/Report-UNESCO-Merge/

คำสำคัญ :   อนุกรมวิธาน, เห็ดรา, อุทยานธรณีโลกสตูล, ความหลายหลายทางชีวภาพ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (NBT)
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 ความหลายหลายทางชีวภาพ อนุกรมวิธานและการใช้ประโยชน์เห็ดราขนาดใหญ่ กรณีศึกษาพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูล จังหวัดสตูล 474 38
2 หนังสือเห็ดขุมทรัพย์ชุมชน 231 40
3 โปสเตอร์ สตูลจีโอพาร์ค 171 17
4 Retiperidiolia reticulata (Petch) 117 12
5 เห็ดกลุ่มรังนก (Birdnest Fungi) สกุลใหม่ของโลก 105 18
6 โปสเตอร์ สตูลจีโอพาร์ค 77 14
7 เห็ดเป็นยาและอาหาร 56 20
8 โครงสร้างและส่วนประกอบของเห็ดรู เห็ดฟัน และเห็ดอื่นๆ 52 16
9 อันตรายจากเห็ดป่ามีพิษ ออกฤทธิ์ถึงฆาต 52 24
10 โปสเตอร์ สตูลจีโอพาร์ค 51 14