กรมทรัพยากรธรณี IMCAS (China)

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด
  431     42

-  File 1
ชื่อเรื่อง :  โปสเตอร์ สตูลจีโอพาร์ค
คำอธิบาย :  
คำสำคัญ :   อนุกรมวิธาน, จุลินทรีย์, ความหลายหลายทางชีวภาพ, ถ้ำเลสเตโกดอน, ถ้ำภูผาเพชร, สตูลจีโอพาร์ค, อุทยานธรณีโลกสตูล
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :   ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (NBT)
เจ้าของผลงานร่วม :   ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค), มหาวิทยาลัยมหิดล, กรมทรัพยากรธรณี IMCAS (China), อุทยานธรณีสตูล
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพและการออกแบบ, Poster, รูปภาพ, แผ่นพับ
ผลงานทั้งหมด
1
ผู้เข้าชม
265
ดาวน์โหลด
23
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
โปสเตอร์ สตูลจีโอพาร์ค 431

ผลงาน 5 อันดับล่าสุด
โปสเตอร์ สตูลจีโอพาร์ค 23 มิถุนายน 2565
ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามระดับชั้น
จำนวนข้อมูลจำแนกตามประเภทบุคคล
ผลงานทั้งหมด   
#    ชื่อเรื่อง    ผู้เข้าชม    ดาวน์โหลด #
1 โปสเตอร์ สตูลจีโอพาร์ค 431 42