สถิติ

จำนวนข้อมูลจำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลำดับชั้น
เจ้าของผลงานทั้งหมด

2 คน

จำนวนข้อมูลทั้งหมด

693 รายการ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ ผู้เข้าชม
การขับร้องชาตรี 4
* สถิติจาก หน่วยงาน jongkol_thaidance