สถิติ

จำนวนข้อมูลจำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ
จำนวนข้อมูลจำแนกตามลำดับชั้น
เจ้าของผลงานทั้งหมด

2 คน

จำนวนข้อมูลทั้งหมด

256 รายการ

ผลงานที่ได้รับความนิยมสูงสุด 5 อันดับ ผู้เข้าชม
ภาพวาดสีน้ำโป๊ยเซียน 5
ดอก Fuchsia 4
ภาพวาดสีน้ำโป๊ยเซียน-เฟื่องฟ้า 2
ภาพวาดสีน้ำมะไฟ 2
ภาพวาดสีน้ำมะเฟือง 1
* สถิติจาก หน่วยงาน phansakdi