ข้อมูลไฟล์

รายละเอียดไฟล์

ชื่อเรื่อง Cross-community Collaboration to Develop the Open Museum for Lifelong Learning
เจ้าของผลงาน Titima Thumbumrung
รายละเอียด Microsoft® PowerPoint® 2013, Microsoft® PowerPoint® 2013
คำสำคัญ Open Museum
วันเวลาที่สร้างเอกสาร -
วันเวลาที่แก้ไขเอกสาร -
ผู้แก้ไขเอกสาร -
หมวดหมู่ -
เวอร์ชั่นของเอกสาร -
ขนาดไฟล์ -

ตัวอย่างไฟล์