ข้อมูลไฟล์

รายละเอียดไฟล์

ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562
เจ้าของผลงาน สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รายละเอียด -
คำสำคัญ พรบ.,กฎหมาย,พระราชบัญญัติ,ราชกิจจานุเบกษา,ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์,กฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัล
วันเวลาที่สร้างเอกสาร -
วันเวลาที่แก้ไขเอกสาร -
ผู้แก้ไขเอกสาร -
หมวดหมู่ -
เวอร์ชั่นของเอกสาร -
ขนาดไฟล์ -

ตัวอย่างไฟล์