ข้อมูลไฟล์

รายละเอียดไฟล์

ชื่อเรื่อง พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562
เจ้าของผลงาน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รายละเอียด -
คำสำคัญ กระทรวงดิจิทัล,พรบ.,คุ้มครอง,ข้อมูลส่วนบุคคล,พระราชบัญญัติ,DE,etda,สพธอ.,สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์,ราชกิจจานุเบกษา
วันเวลาที่สร้างเอกสาร -
วันเวลาที่แก้ไขเอกสาร -
ผู้แก้ไขเอกสาร -
หมวดหมู่ -
เวอร์ชั่นของเอกสาร -
ขนาดไฟล์ -

ตัวอย่างไฟล์