ข้อมูลไฟล์

รายละเอียดไฟล์

ชื่อเรื่อง แอบดูครูกับลูก
เจ้าของผลงาน วีระเชษฐ์ จรรยากูล
รายละเอียด -
คำสำคัญ ข้อมูลข่าวสารของราชการ,พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540,สขร.,oic.go.th,oic,พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
วันเวลาที่สร้างเอกสาร -
วันเวลาที่แก้ไขเอกสาร -
ผู้แก้ไขเอกสาร -
หมวดหมู่ -
เวอร์ชั่นของเอกสาร -
ขนาดไฟล์ -

ตัวอย่างไฟล์