18      15

 
Creative Commons License
สอนใช้งานฐานข้อมูล ScienceDirect ตอนที่ 5 การกรองผลการค้นหา ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.