ส่วนผสมซาลาเปา

3      12
 
Creative Commons License
ส่วนผสมซาลาเปา ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.
ชื่อเรื่อง : ส่วนผสมซาลาเปา
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ไส้ซาลาเปา, ขนม, ซาลาเปา, วิธีทำซาลาเปา, แป้ง, ส่วนประกอบซาลาเปา, แป้งซาลาเปา, ส่วนผสมซาลาเปา
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ยศยาดา สิทธิวงษ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สุขศึกษาและพลศึกษา
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ยศยาดา สิทธิวงษ์. (2561). ส่วนผสมซาลาเปา, 27 มีนาคม 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/113059
ยศยาดา สิทธิวงษ์. (2561). "ส่วนผสมซาลาเปา". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/113059. (27 มีนาคม 2562)
ยศยาดา สิทธิวงษ์. "ส่วนผสมซาลาเปา". 27 มีนาคม 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/113059.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (12,661)
จำนวนผู้เข้าชม (6,059)

รีวิว : ส่วนผสมซาลาเปา

ไม่พบข้อมูลการรีวิว