พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม

12      2
 
Creative Commons License
พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.
ชื่อเรื่อง : พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ยศยาดา สิทธิวงษ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ยศยาดา สิทธิวงษ์. (2561). พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม, 14 สิงหาคม 2563. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/119913
ยศยาดา สิทธิวงษ์. (2561). "พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/119913. (14 สิงหาคม 2563)
ยศยาดา สิทธิวงษ์. "พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม". 14 สิงหาคม 2563: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/119913.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (150)
จำนวนผู้เข้าชม (120)
จำนวนผู้เข้าชม (109)

รีวิว : พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม

ไม่พบข้อมูลการรีวิว