หนังสือจินดามณี

198      199
 
Creative Commons License
หนังสือจินดามณี ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.
ชื่อเรื่อง : หนังสือจินดามณี
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา (Folklore Museum) โดยสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ(Institute For Southern Thai Studies Thaksin University)บันทึกภาพและรวบรวมโดย ยศยาดา สิทธิวงษ์
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : หนังสือจินดามณี, Chindamani Book, พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ยศยาดา สิทธิวงษ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาไทย
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ยศยาดา สิทธิวงษ์. (2561). หนังสือจินดามณี, 27 มีนาคม 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/122920
ยศยาดา สิทธิวงษ์. (2561). "หนังสือจินดามณี". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/122920. (27 มีนาคม 2562)
ยศยาดา สิทธิวงษ์. "หนังสือจินดามณี". 27 มีนาคม 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/122920.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (278)
จำนวนผู้เข้าชม (168)
จำนวนผู้เข้าชม (158)

รีวิว : หนังสือจินดามณี

ไม่พบข้อมูลการรีวิว