วัดศรีสุพรรณ พระอุโบสถเงิน จ.เชียงใหม่ การตีเครื่องเงิน

51      21
 
Creative Commons License
วัดศรีสุพรรณ พระอุโบสถเงิน จ.เชียงใหม่ การตีเครื่องเงิน ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : วัดศรีสุพรรณ พระอุโบสถเงิน จ.เชียงใหม่ การตีเครื่องเงิน
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ภาพจากวัดศรีสุพรรณ จ.เชียงใหม่ สอนการตีเครื่องเงิน
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ขึ้นรูป, ดุลลาย, ตีเครื่องเงิน, ภูมิปัญญา, หลอม, ต้มข้น, เชียงใหม่, เครื่องเงิน, พระอุโบสถเงิน, วัดศรีสุพรรณ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   The Team 1990
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://watsrisuphancnxth.business.site/
URL :
:
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), The Team 1990. (2562). วัดศรีสุพรรณ พระอุโบสถเงิน จ.เชียงใหม่ การตีเครื่องเงิน, 14 พฤษภาคม 2562. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/136638
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), The Team 1990. (2562). "วัดศรีสุพรรณ พระอุโบสถเงิน จ.เชียงใหม่ การตีเครื่องเงิน". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/136638. (14 พฤษภาคม 2562)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), The Team 1990. "วัดศรีสุพรรณ พระอุโบสถเงิน จ.เชียงใหม่ การตีเครื่องเงิน". 14 พฤษภาคม 2562: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/136638.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : วัดศรีสุพรรณ พระอุโบสถเงิน จ.เชียงใหม่ การตีเครื่องเงิน

ไม่พบข้อมูลการรีวิว