การทำเรือฉลอมจิ๋ว ตอนที่ 10 สรุป/แนะนำ

ข้อมูลผลงาน

  39      18     
 
Creative Commons License
การทำเรือฉลอมจิ๋ว ตอนที่ 10 สรุป/แนะนำ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การทำเรือฉลอมจิ๋ว ตอนที่ 10 สรุป/แนะนำ
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   เรือฉลอมจิ๋ว, ศาสตร์พระราชา, โครงการพระราชดำริ, ภูมิปัญญาชาวบ้าน, เรือไม้, เรือจิ๋ว
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (5.76 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง