การทำบุหงารำไป ตอนที่ 5 เกร็ดความรู้

ข้อมูลผลงาน

  34      22     
 
Creative Commons License
การทำบุหงารำไป ตอนที่ 5 เกร็ดความรู้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  การทำบุหงารำไป ตอนที่ 5 เกร็ดความรู้
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   บุหงารำไป, โครงการพระราชดำริ, บุหงาสราญรมย์, ศาสตร์พระราชา, ดอกไม้ของพระราชา, ภูมิปัญญาชาวบ้าน
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (483.16 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง