กวางที่นารา

ข้อมูลผลงาน

  14      9     
 
Creative Commons License
กวางที่นารา is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  กวางที่นารา
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  บดินทร์ กุศลเสริมสุข
คำสำคัญ :   กวาง, ญี่ปุ่น, สวนนารา, deer, โอซาก้า, ศาลเจ้าคะซุงะ, นารา, วัดโทไดจิ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (140.71 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง