เครปเค้กและเครื่องดื่ม

ข้อมูลผลงาน

  23      11     
 
Creative Commons License
เครปเค้กและเครื่องดื่ม is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  เครปเค้กและเครื่องดื่ม
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  บดินทร์ กุศลเสริมสุข
คำสำคัญ :   ชาเขียวมัทฉะ, beverage, เค้ก, เครื่องดื่ม, เครป, ขนมหวาน, เครปเค้ก, กาแฟเย็น
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สุขศึกษาและพลศึกษา
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (131.37 KB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง