เครื่องเงิน ดอยซิลเวอร์ อ.ปัว จ.น่าน

ข้อมูลผลงาน

  3      0     
 
Creative Commons License
เครื่องเงิน ดอยซิลเวอร์ อ.ปัว จ.น่าน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  เครื่องเงิน ดอยซิลเวอร์ อ.ปัว จ.น่าน
คำอธิบาย :  เครื่องเงิน ดอยซิลเวอร์ เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องเงินที่มีรากฐานมาจากวิถีชีวิตของชาวอิวเมี่ยน พัฒนารูปแบบมาจนกลายมาเป็นโรงงานผลิตเครื่องเงินคุณภาพที่ส่งเครื่องเงินให้กับแบรนด์ต่างๆ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   ชาวอิวเมี่ยน, น่าน, จั้นต้อง, เครื่องเงิน, รุ่งรชตะวาณิช, DOI Silver, ดอยซิลเวอร์
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (3.65 MB)