ส้มแขก

ข้อมูลผลงาน

  5      1     
 
Creative Commons License
ส้มแขก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ส้มแขก
คำอธิบาย :  ส้มแขก เป็นไม้ยืนต้นจำพวกหนึ่งในวงศ์ Guttiferae ลักษณะใบเลี้ยงเดี่ยว มีใบใหญ่เรียบและเป็นมันวาว (เป็นพืชสกุลเดียวกับมังคุด , ชะมวง , มะพูด) ผลของส้มแขกจะมีผิวเรียบ เมื่อผลแก่จะมีสีเขียว ผลสุกจะมีสีเหลือง ขนาดของผลจะใกล้เคียงผลกระท้อน เปลือกผลเป็นร่องตามแนวขั้วไปยังปลายผล มีประมาณ 8 - 10 ร่อง เนื้อแข็งมีรสเปรี้ยวจัด แต่ละผลจะมีเมล็ด 2 - 3 เมล็ด ลูกส้มแขกมีรสเปรี้ยวจัด นิยมนำมาปรุงอาหาร เช่น ใช้แกงส้ม ต้มเนื้อ ต้มปลา ใช้ใส่ในน้ำแกงขนมจีน ลูกสีเขียวนำมาใช้ยำ ยังทำเป็นน้ำส้มแขกพร้อมดื่ม ชาส้มแขก ส้มแขกแคปซูล ส้มแขกคลุกสามรส ฯลฯ
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  เพ็ญศิริ ศิริรักษ์ หนูมณี
คำสำคัญ :   ต้มปลา, ส้มแขก, ส้มแขกแคปซูล, ผลไม้รสเปรี้ยว, แกงส้ม, ส้มแขกคลุกสามรส, ชาส้มแขก, ต้มเนื้อ
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   ประถมศึกษาปีที่ 1 (ป. 1), ประถมศึกษาปีที่ 2 (ป. 2), ประถมศึกษาปีที่ 3 (ป. 3), ประถมศึกษาปีที่ 4 (ป. 4), ประถมศึกษาปีที่ 5 (ป. 5), ประถมศึกษาปีที่ 6 (ป. 6), มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ปริญญาเอก, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (104.84 KB)