ตราสัญลักษณ์สวทช. ครบรอบ 30 ปี

ข้อมูลผลงาน

  14      5     
 
Creative Commons License
ตราสัญลักษณ์สวทช. ครบรอบ 30 ปี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  ตราสัญลักษณ์สวทช. ครบรอบ 30 ปี
คำอธิบาย :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คำสำคัญ :   nstda30years, ตราสัญลักษณ์สวทช., สวทช 30ปี, ตราสัญลักษณ์สวทช, สวทช.30ปี, NSTDA 3D 30year, ตราสัญลักษณ์สวทช 30 ปี
URL :   -
จำแนกตามระดับชั้น :   การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (72.32 MB)