ใบงานสื่อการสอนอนุบาล (สิ่งที่กินได้และไม่ได้)

270      57
 
Creative Commons License
ใบงานสื่อการสอนอนุบาล (สิ่งที่กินได้และไม่ได้) ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : ใบงานสื่อการสอนอนุบาล (สิ่งที่กินได้และไม่ได้)
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

กิจกรรมที่เด็กๆจะได้แยกแยะว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่กินได้และกินไม่ได้ ได้ฝึกกล้ามเนื้อมือและนิ้วในการระบายสี ติดแปะกระดาษจัดหมวดหมู่

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : สิ่งที่กินไม่ได้, ใบงานอนุบาล, สิ่งที่กินได้, ใบงานปฐมวัย
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ณัฐชยา นรารัตน์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สุขศึกษาและพลศึกษา
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   ใบงาน, แบบฝึกหัด
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ณัฐชยา นรารัตน์. (2564). ใบงานสื่อการสอนอนุบาล (สิ่งที่กินได้และไม่ได้), 9 กรกฎาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/236167
ณัฐชยา นรารัตน์. (2564). "ใบงานสื่อการสอนอนุบาล (สิ่งที่กินได้และไม่ได้)". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/236167. (9 กรกฎาคม 2564)
ณัฐชยา นรารัตน์. "ใบงานสื่อการสอนอนุบาล (สิ่งที่กินได้และไม่ได้)". 9 กรกฎาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/236167.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ใบงานสื่อการสอนอนุบาล (สิ่งที่กินได้และไม่ได้)

ไม่พบข้อมูลการรีวิว