หนอนแม่โจ้

772      730
 
Creative Commons License
หนอนแม่โจ้ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : หนอนแม่โจ้
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

หนอนแม่โจ้ มีชื่อเรียกทางการว่า Black Soldier Fly: BSF ชื่อวิทยาศาสตร์ Hermetia Ilucens วงศ์ Strationmyidae สกุล Diptera จัดอยู่ในอันดับชั้นเดียวกับแมลงวันบ้านแต่ต่างตระกูล

การใช้ประโยชน์หนอนแม่โจ้ จัดการขยะอินทรีย์ ย่อยขยะอินทรีย์ได้เร็วกว่าไส้เดือนถึง 5 เท่า เพิ่มมูลค่ามูลสัตว์ ลดมลภาวะของมูลสัตว์ได้มากกว่า 60% ใช้ผลิตปุ๋ยหมักปลูกพืชและบำรุงดิน ลดกลิ่นเหม็น การเคลื่อนที่ของตัวหนอนช่วยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียกลุ่มที่ผลิตก๊าซเหม็น เป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ ด้วยหนอนแม่โจ้อุดมด้วยสารอาหารที่เหมาะสม

ข้อมูลโดย ดร.อานัฐ ตันโช ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : การเลี้ยงหนอนแม่โจ้, หนอนแม่โจ้, การใช้ประโยชน์จากหนอนแม่โจ้, Black Soldier Fly, BSF
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ดร.อานัฐ ตันโช, ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   Poster
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.nstda.or.th/agritec/wp-content/uploads/2020/08/20180913-leaflet-maejo-fly_compressed.pdf
URL :
:
ดร.อานัฐ ตันโช, ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร. (2564). หนอนแม่โจ้, 11 กรกฎาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/236441
ดร.อานัฐ ตันโช, ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร. (2564). "หนอนแม่โจ้". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/236441. (11 กรกฎาคม 2564)
ดร.อานัฐ ตันโช, ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร. "หนอนแม่โจ้". 11 กรกฎาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/236441.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : หนอนแม่โจ้

ไม่พบข้อมูลการรีวิว