คู่มือการใช้งานฟังกชัน Track Change

196      134
 
Creative Commons License
คู่มือการใช้งานฟังกชัน Track Change ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : คู่มือการใช้งานฟังกชัน Track Change
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

Track Change นั้นเป็นการติดตามการแก้ไขเอกสาร ที่จะทำให้ผู้ส่ง และผู้รับเอกสารทราบว่า เอกสารนั้นๆ มีการแก้ไขที่จุดไหนบ้าง เช่น การลบข้อความ การพิมพ์แทรก หรือพิมพ์เพิ่ม เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับเอกสารต้นฉบับในภายหลัง เป็นการสะดวกกว่าการพิมพ์เอกสารออกมาเป็นกระดาษ แล้วตรวจสอบอีกทั้งยังลดปริมาณกระดาษได้อีกด้วย 

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : Track Change, MicroSoft Word, ระบบติดตามการแก้ไขเอกสาร
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : บุญเกียรติ เจตจำนงนุช
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปวช., ปทส., ปวส.
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   บทความ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
บุญเกียรติ เจตจำนงนุช. (2564). คู่มือการใช้งานฟังกชัน Track Change, 20 กรกฎาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/237544
บุญเกียรติ เจตจำนงนุช. (2564). "คู่มือการใช้งานฟังกชัน Track Change". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/237544. (20 กรกฎาคม 2564)
บุญเกียรติ เจตจำนงนุช. "คู่มือการใช้งานฟังกชัน Track Change". 20 กรกฎาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/237544.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (1,306)

รีวิว : คู่มือการใช้งานฟังกชัน Track Change

ไม่พบข้อมูลการรีวิว