สอนใช้งานฐานข้อมูล ScienceDirect ตอนที่ 6 การใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ บนหน้าบทความ

6      4
 
Creative Commons License
สอนใช้งานฐานข้อมูล ScienceDirect ตอนที่ 6 การใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ บนหน้าบทความ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : สอนใช้งานฐานข้อมูล ScienceDirect ตอนที่ 6 การใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ บนหน้าบทความ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็มของสำนักพิมพ์ Elsevier B.V. ครอบคลุมเนื้อหาสหสาขาวิชา เน้นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวนวารสารไม่น้อยกว่า 2,500 รายชื่อ มีข้อมูลไม่น้อยกว่า 10 ล้านระเบียน สามารถดาวน์โหลดบทความฉบับเต็ม (Full Text) ได้ตั้งแต่ปี 1995-ปัจจุบัน (เฉพาะชุดวารสาร ไม่รวมชุดหนังสือ)

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : งานวิจัย, วิทยาศาสตร์, Online Database, ฐานข้อมูลออนไลน์, Elsevier, ScienceDirect
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   VDO Clip
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.sciencedirect.com/
URL :
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (2564). สอนใช้งานฐานข้อมูล ScienceDirect ตอนที่ 6 การใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ บนหน้าบทความ, 22 กรกฎาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/237737
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (2564). "สอนใช้งานฐานข้อมูล ScienceDirect ตอนที่ 6 การใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ บนหน้าบทความ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/237737. (22 กรกฎาคม 2564)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). "สอนใช้งานฐานข้อมูล ScienceDirect ตอนที่ 6 การใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ บนหน้าบทความ". 22 กรกฎาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/237737.


รีวิว : สอนใช้งานฐานข้อมูล ScienceDirect ตอนที่ 6 การใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ บนหน้าบทความ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว