วิชาวิทยาศาสตร์ สมบัติของสาร

34      34
 
Creative Commons License
วิชาวิทยาศาสตร์ สมบัติของสาร ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : วิชาวิทยาศาสตร์ สมบัติของสาร
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : aol, สี, การนำไฟฟ้า, กลิ่น, การละลายน้ำ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.6
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   ภาษามือ, VDO Clip, คำบรรยายแทนเสียง
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. (2564). วิชาวิทยาศาสตร์ สมบัติของสาร, 28 กรกฎาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/239076
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. (2564). "วิชาวิทยาศาสตร์ สมบัติของสาร". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/239076. (28 กรกฎาคม 2564)
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ. "วิชาวิทยาศาสตร์ สมบัติของสาร". 28 กรกฎาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/239076.


รีวิว : วิชาวิทยาศาสตร์ สมบัติของสาร

ไม่พบข้อมูลการรีวิว