นก

2      0
 

Public Domain : PD


ไฟล์ดิจิทัล

 
ชื่อเรื่อง : นก
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : สัตว์ปีก, เขานัน
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : โครงการ BRT
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.nstda.or.th/brt/
URL :
:
โครงการ BRT. (2564). นก, 1 สิงหาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/243348
โครงการ BRT. (2564). "นก". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/243348. (1 สิงหาคม 2564)
โครงการ BRT. "นก". 1 สิงหาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/243348.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (1,268)
จำนวนผู้เข้าชม (1,211)
จำนวนผู้เข้าชม (961)

รีวิว : นก

ไม่พบข้อมูลการรีวิว