การใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติไทย (Power Point)

272      52
 
Creative Commons License
การใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติไทย (Power Point) ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : การใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติไทย (Power Point)
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

แนวทาง การใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติไทย

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ธงชาติ, การชักธงชาติ, การแสดงธงชาติไทย, การใช้ธงชาติ, ธงชาติไทย, ไทย
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   สไลด์ สื่อนำเสนอ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี. (2564). การใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติไทย (Power Point), 27 กันยายน 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/249893
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี. (2564). "การใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติไทย (Power Point)". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/249893. (27 กันยายน 2564)
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี. "การใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติไทย (Power Point)". 27 กันยายน 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/249893.


รีวิว : การใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติไทย (Power Point)

ไม่พบข้อมูลการรีวิว