การแสดงธงชาติไทยเพื่อประโยชน์ทางการพาณิชย์ (infographic)

239      46
 
Creative Commons License
การแสดงธงชาติไทยเพื่อประโยชน์ทางการพาณิชย์ (infographic) ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : การแสดงธงชาติไทยเพื่อประโยชน์ทางการพาณิชย์ (infographic)
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

การแสดงธงชาติไทยเพื่อประโยชน์ทางการพาณิชย์

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ธงชาติไทย, การแสดงธงชาติไทยเพื่อประโยชน์ทางการพาณิชย์
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี. (2564). การแสดงธงชาติไทยเพื่อประโยชน์ทางการพาณิชย์ (infographic), 27 กันยายน 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/249896
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี. (2564). "การแสดงธงชาติไทยเพื่อประโยชน์ทางการพาณิชย์ (infographic)". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/249896. (27 กันยายน 2564)
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี. "การแสดงธงชาติไทยเพื่อประโยชน์ทางการพาณิชย์ (infographic)". 27 กันยายน 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/249896.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (2,098)

รีวิว : การแสดงธงชาติไทยเพื่อประโยชน์ทางการพาณิชย์ (infographic)

ไม่พบข้อมูลการรีวิว