โน้ตเพลงที่ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ สวรรค์ ณ แผ่นดิน

2,227      164
 
Creative Commons License
โน้ตเพลงที่ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ สวรรค์ ณ แผ่นดิน ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : โน้ตเพลงที่ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ สวรรค์ ณ แผ่นดิน
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

โน้ตเพลงที่ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา ในโอกาสสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ประมุขของศาสนจักรโรมันคาทอลิก เสด็จเยือนประเทศไทย เดือนพฤศจิกายน 2562 ซึ่งนับว่าเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของประเทศไทย โดยในงานนี้จะเป็นงานที่มีคณะนักขับร้องประสานเสียงที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์คาทอลิกจำนวนมากถึง 1,000 คน ในชื่อวง “Thai Catholic Choir” อีกทั้งยังเป็นโอกาสครบรอบ 350 ปีมิสซังสยามนับตั้งแต่ที่ศาสนจักรคาทอลิกได้เข้ามาในประเทศไทยอีกด้วยนับเป็นเวลาที่ยาวนานถึง 35 ปี นับตั้งแต่ที่สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอลที่ 2 ได้เคยเสด็จเยือนประเทศไทยในปี พ.ศ. 2527

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ThaiCatholicChoir, โน้ตเพลง, คณะนักขับร้องประสานเสียง, ศาสนจักรโรมันคาทอลิก, แผนกดนตรีศักดิ์สิทธิ์, ประมุขของศาสนจักรโรมันคาทอลิก, การเสด็จเยือนประเทศไทย, พิธีกรรมทางศาสนา, สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส, สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : เมธัส ธรรมลงกรต
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   ป. ปรีชาวุฒิ, พงษ์ชัยวัฒน์ จิรายุเสถียรจินดา, พร้อมพร ชุติสิริวัฒนา, ณภัทร เอี่ยมศรี
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, บทประพันธ์/กลอน
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
เมธัส ธรรมลงกรต, ป. ปรีชาวุฒิ, พงษ์ชัยวัฒน์ จิรายุเสถียรจินดา, พร้อมพร ชุติสิริวัฒนา, ณภัทร เอี่ยมศรี. (2564). โน้ตเพลงที่ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ สวรรค์ ณ แผ่นดิน, 29 กันยายน 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/257346
เมธัส ธรรมลงกรต, ป. ปรีชาวุฒิ, พงษ์ชัยวัฒน์ จิรายุเสถียรจินดา, พร้อมพร ชุติสิริวัฒนา, ณภัทร เอี่ยมศรี. (2564). "โน้ตเพลงที่ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ สวรรค์ ณ แผ่นดิน". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/257346. (29 กันยายน 2564)
เมธัส ธรรมลงกรต, ป. ปรีชาวุฒิ, พงษ์ชัยวัฒน์ จิรายุเสถียรจินดา, พร้อมพร ชุติสิริวัฒนา, ณภัทร เอี่ยมศรี. "โน้ตเพลงที่ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ สวรรค์ ณ แผ่นดิน". 29 กันยายน 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/257346.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : โน้ตเพลงที่ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ สวรรค์ ณ แผ่นดิน

ไม่พบข้อมูลการรีวิว