การปรับปรุงภูมิทัศน์

61      24
 
Creative Commons License
การปรับปรุงภูมิทัศน์ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงภูมิทัศน์
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกพื้นที่ทำความสะอาดและตัดแต่งต้นไม้ บริเวณเกาะกลางถนนมลิวรรณ และชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองให้เกิดความสวยงาม ตามนโยบาย นายสมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ นายกเทศมนตรีเมืองชุมแพ

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, การตัดแต่งต้นไม้, การปรับปรุงภูมิทัศน์, เทศบาลเมืองชุมแพ, ชุมแพ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : เทศบาลเมืองชุมแพ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
เทศบาลเมืองชุมแพ, สมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ. (2564). การปรับปรุงภูมิทัศน์, 11 ตุลาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/261126
เทศบาลเมืองชุมแพ, สมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ. (2564). "การปรับปรุงภูมิทัศน์". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/261126. (11 ตุลาคม 2564)
เทศบาลเมืองชุมแพ, สมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ. "การปรับปรุงภูมิทัศน์". 11 ตุลาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/261126.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (5,540)
จำนวนผู้เข้าชม (622)

รีวิว : การปรับปรุงภูมิทัศน์

ไม่พบข้อมูลการรีวิว