อนุสาร อุดมศึกษา ปีที่ 45 ฉบับที่ 502 เดือนเมษายน 2563

1,167      64
 
Creative Commons License
อนุสาร อุดมศึกษา ปีที่ 45 ฉบับที่ 502 เดือนเมษายน 2563 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : อนุสาร อุดมศึกษา ปีที่ 45 ฉบับที่ 502 เดือนเมษายน 2563
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2563
ประกาศ อว.
- มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 3)
- มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 4)
- มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 5)
มติ ครม.
- การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดย อว. 
Infographics
สรุปบทวิเคราะห์ COVID-19 ของ McKinsey & Company 
แก้ไขคำผิด
ประกาศ สป.อว.
- มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2
ปฏิทินกิจกรรม สป.อว. (กลุ่มภารกิจด้านการอุดมศึกษา)
- เดือนพฤษภาคม 2563

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เลื่อนพิธีประสาทปริญญาบัตร, การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์, McKinsey & Company, หน้ากากทดแทน N95 (N95-equivalent), ไวรัสโคโรนา 2019, COVID-19, ห้องตรวจแยกโรคแรงดันลบ (Negative pressure facilities), การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home), พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน, เครื่องช่วยหายใจ (Ventilators), Coronavirus Disease 2019, มาตรการเฝ้าระวังโรคระบาดโควิด-19, PPE (Personal Protective Equipment), โควิด-19
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   กลุ่มภารกิจด้านการอุดมศึกษา
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   แผ่นพับ, บทความ, รูปภาพ, เอกสารจดหมายเหตุ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : http://www.ops.go.th/main/images/2563/muaAdmin/journal/502.pdf
URL :
:
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, กลุ่มภารกิจด้านการอุดมศึกษา. (2564). อนุสาร อุดมศึกษา ปีที่ 45 ฉบับที่ 502 เดือนเมษายน 2563, 17 ตุลาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/261741
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, กลุ่มภารกิจด้านการอุดมศึกษา. (2564). "อนุสาร อุดมศึกษา ปีที่ 45 ฉบับที่ 502 เดือนเมษายน 2563". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/261741. (17 ตุลาคม 2564)
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, กลุ่มภารกิจด้านการอุดมศึกษา. "อนุสาร อุดมศึกษา ปีที่ 45 ฉบับที่ 502 เดือนเมษายน 2563". 17 ตุลาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/261741.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : อนุสาร อุดมศึกษา ปีที่ 45 ฉบับที่ 502 เดือนเมษายน 2563

ไม่พบข้อมูลการรีวิว