โทรศัพท์สายด่วน 1598

86      44
 
Creative Commons License
โทรศัพท์สายด่วน 1598 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : โทรศัพท์สายด่วน 1598
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : โทรศัพท์สายด่วน, วารสารข้าราชการ, การปฏิรูปราชการ, สายด่วน 1598, สำนักงาน ก.พ.
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : พุธทรัพย์ มณีศรี
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   เทอร์โบ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   บทความ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
พุธทรัพย์ มณีศรี, เทอร์โบ. (2564). โทรศัพท์สายด่วน 1598, 16 ธันวาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/264360
พุธทรัพย์ มณีศรี, เทอร์โบ. (2564). "โทรศัพท์สายด่วน 1598". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/264360. (16 ธันวาคม 2564)
พุธทรัพย์ มณีศรี, เทอร์โบ. "โทรศัพท์สายด่วน 1598". 16 ธันวาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/264360.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง


รีวิว : โทรศัพท์สายด่วน 1598

ไม่พบข้อมูลการรีวิว