สะบัดผ้าตากผ้า

145      24
 
Creative Commons License
สะบัดผ้าตากผ้า ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

ไฟล์ดิจิทัล

 
ชื่อเรื่อง : สะบัดผ้าตากผ้า
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

เสียงสะบัดผ้าเมื่อตอนจะตากผ้า

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : สะบัดผ้า
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ.
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   นางสาวนันท์นลิน อิงไชยตระกูล
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   คลิปเสียง, คลิปการเรียนรู้
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://drive.google.com/file/d/1D4ppcChtpJI1eqweh6a487bU4ZFFFcmb/view?usp=sharing
URL :
:
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ., นางสาวนันท์นลิน อิงไชยตระกูล. (2564). สะบัดผ้าตากผ้า, 20 ธันวาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/264520
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ., นางสาวนันท์นลิน อิงไชยตระกูล. (2564). "สะบัดผ้าตากผ้า". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/264520. (20 ธันวาคม 2564)
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ., นางสาวนันท์นลิน อิงไชยตระกูล. "สะบัดผ้าตากผ้า". 20 ธันวาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/264520.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : สะบัดผ้าตากผ้า

ไม่พบข้อมูลการรีวิว