มะมุด, ลูกมุด, มะแจ, มาแจ, มาจัง, มาแจฮูแต

135      24
 
Creative Commons License
มะมุด, ลูกมุด, มะแจ, มาแจ, มาจัง, มาแจฮูแต ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : มะมุด, ลูกมุด, มะแจ, มาแจ, มาจัง, มาแจฮูแต
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

มะมุด, ลูกมุด, มะแจ, มาแจ, มาจัง, มาแจฮูแต เป็นผลไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ผลแก่ จะมีรสเปรี้ยว นิยมนำมาทำยำ แกงส้ม ตำน้ำพริก ส่วนผลสุก จะมีกลิ่นหอม รสหวานอมเปรี้่ยวนิด ๆ

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ผลไม้, ลูกมุด, มะมุด, มาจัง, มะแจ, ภาคใต้, มาแจ, มาแจฮูแต
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   กฤษณา เสตพงศ์
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, Poster
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กฤษณา เสตพงศ์. (2565). มะมุด, ลูกมุด, มะแจ, มาแจ, มาจัง, มาแจฮูแต, 22 มกราคม 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/266365
ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กฤษณา เสตพงศ์. (2565). "มะมุด, ลูกมุด, มะแจ, มาแจ, มาจัง, มาแจฮูแต". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/266365. (22 มกราคม 2565)
ศูนย์บรรณสารเเละสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, กฤษณา เสตพงศ์. "มะมุด, ลูกมุด, มะแจ, มาแจ, มาจัง, มาแจฮูแต". 22 มกราคม 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/266365.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : มะมุด, ลูกมุด, มะแจ, มาแจ, มาจัง, มาแจฮูแต

ไม่พบข้อมูลการรีวิว