พิพิธภัณฑ์ชาวกูยบ้านกู่

35      6
 
Creative Commons License
พิพิธภัณฑ์ชาวกูยบ้านกู่ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : พิพิธภัณฑ์ชาวกูยบ้านกู่
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : พิพิธภัณฑ์ชาวกูย, ศรีสะเกษ, พิพิธภัณฑ์, ชาวกูย, พิพิธภัณฑ์ชาวกูยบ้านกู่, กูย, บ้านกู่, ของเก่า, ปรางค์กู่, พิพิธภัณฑ์ชาวกูยวัดบ้านกู่, วัดบ้านกู่
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ธนากร พรมลิ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   ชุมชนชาวกูยบ้านกู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ธนากร พรมลิ, ชุมชนชาวกูยบ้านกู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ. (2565). พิพิธภัณฑ์ชาวกูยบ้านกู่, 27 มกราคม 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/266476
ธนากร พรมลิ, ชุมชนชาวกูยบ้านกู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ. (2565). "พิพิธภัณฑ์ชาวกูยบ้านกู่". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/266476. (27 มกราคม 2565)
ธนากร พรมลิ, ชุมชนชาวกูยบ้านกู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ. "พิพิธภัณฑ์ชาวกูยบ้านกู่". 27 มกราคม 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/266476.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : พิพิธภัณฑ์ชาวกูยบ้านกู่

ไม่พบข้อมูลการรีวิว