ขัดชิ้นงาน

455      153
 
Creative Commons License
ขัดชิ้นงาน ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ขัดชิ้นงาน
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ชิ้นงานเชื่อม, การขัดชิ้นงาน
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจธ.
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   ปณิตา ธิอินโต
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.ตรี , ปวช., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   คลิปเสียง, รูปภาพ, VDO Clip
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจธ., ปณิตา ธิอินโต. (2565). ขัดชิ้นงาน, 3 กุมภาพันธ์ 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/267280
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจธ., ปณิตา ธิอินโต. (2565). "ขัดชิ้นงาน". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/267280. (3 กุมภาพันธ์ 2565)
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจธ., ปณิตา ธิอินโต. "ขัดชิ้นงาน". 3 กุมภาพันธ์ 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/267280.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ขัดชิ้นงาน

ไม่พบข้อมูลการรีวิว