ลวดเชื่อม

453      162
 
Creative Commons License
ลวดเชื่อม ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ลวดเชื่อม
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : อุปกรณ์ในการเชื่อม, ลวดเชื่อม
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ.
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   น.ส.น้ำฝน วิมุกตะลพ, 6308502619
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส.
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, คลิปการเรียนรู้, รูปภาพ, คลิปเสียง
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ., น.ส.น้ำฝน วิมุกตะลพ, 6308502619. (2565). ลวดเชื่อม, 3 กุมภาพันธ์ 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/267291
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ., น.ส.น้ำฝน วิมุกตะลพ, 6308502619. (2565). "ลวดเชื่อม". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/267291. (3 กุมภาพันธ์ 2565)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ., น.ส.น้ำฝน วิมุกตะลพ, 6308502619. "ลวดเชื่อม". 3 กุมภาพันธ์ 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/267291.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ลวดเชื่อม

ไม่พบข้อมูลการรีวิว