แว่นเซฟตี้

520      208
 
Creative Commons License
แว่นเซฟตี้ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : แว่นเซฟตี้
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : อุปกรณ์เซฟตี้, อุปกรณ์นิรภัย, แว่นตาเซฟตี้
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ.
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   นาย ภาวิต ชัยตรีกาล 63080502626
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส.
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   คลิปการเรียนรู้, VDO Clip, รูปภาพ, คลิปเสียง
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ., นาย ภาวิต ชัยตรีกาล 63080502626. (2565). แว่นเซฟตี้, 7 กุมภาพันธ์ 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/267302
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ., นาย ภาวิต ชัยตรีกาล 63080502626. (2565). "แว่นเซฟตี้". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/267302. (7 กุมภาพันธ์ 2565)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ., นาย ภาวิต ชัยตรีกาล 63080502626. "แว่นเซฟตี้". 7 กุมภาพันธ์ 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/267302.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : แว่นเซฟตี้

ไม่พบข้อมูลการรีวิว