เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์

511      192
 
Creative Commons License
เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เวอร์เนียร์
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ.
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   นายกฤตกร ศุภัทรกิจ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   คลิปเสียง, VDO Clip, คลิปการเรียนรู้, รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ., นายกฤตกร ศุภัทรกิจ. (2565). เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์, 7 กุมภาพันธ์ 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/267306
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ., นายกฤตกร ศุภัทรกิจ. (2565). "เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/267306. (7 กุมภาพันธ์ 2565)
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มจธ., นายกฤตกร ศุภัทรกิจ. "เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์". 7 กุมภาพันธ์ 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/267306.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์

ไม่พบข้อมูลการรีวิว