การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการข้ามศาสตร์ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้

253      66
 
Creative Commons License
การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการข้ามศาสตร์ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการข้ามศาสตร์ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

ประเด็นการเรียนรู้

1. แนวคิดหลักการของหลักสูตรบูรณาการข้ามศาสตร์
2. การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการข้ามศาสตร์
3. การแปลงหลักสูตรสู่การจัดการเรียนรู้

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : การประเมินการเรียนรู้, LCCL Books, 2564, การประเมินผลผลิตการเรียนรู้, บัณฑิตวิทยาลัย มศว.มศว., การพัฒนาผู้เรียน, การจัดการเรียนรู้
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร.
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   มารุต พัฒผล, รศ.ดร.
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   กลยุทธ์การสอน, แบบฝึกหัด, แผนการสอน, หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร., มารุต พัฒผล, รศ.ดร.. (2565). การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการข้ามศาสตร์ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้, 28 กุมภาพันธ์ 2565. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/268544
วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร., มารุต พัฒผล, รศ.ดร.. (2565). "การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการข้ามศาสตร์ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/268544. (28 กุมภาพันธ์ 2565)
วิชัย วงษ์ใหญ่, รศ.ดร., มารุต พัฒผล, รศ.ดร.. "การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการข้ามศาสตร์ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้". 28 กุมภาพันธ์ 2565: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/268544.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการข้ามศาสตร์ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้

ไม่พบข้อมูลการรีวิว